Keops Piramidi

27.06.2001

Giriş:

Dünyanın 7 harikasından günümüzde ayakta kalan tek örnek Mısır piramitleridir. Bunların en önemlileri Kahire yakınlarındaki Giza semtinde bulunan, Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir.

Bunların bilgisayar çizimine göre yerleşimleri Resim 2'de gösterilmiştir.

En büyük ve en önemlisi ise Keops veya Khufu piramitidir.

Tarihçe:

Mısır tarih bilimcilerine göre Keops piramiti veya diğer ismi ile Büyük Piramit 4'ncü Mısır hanedanının 2'nci firavunu olan Khufu (Yunanca Keops) tarafından 4600 yıl önce inşa ettirilmiştir. Daha sonraki Khufu'nun oğlu firavun Khafre (Yunanca Kefren) Giza'daki ikinci büyük piramiti ve hepsinden küçük olan Mehkaure'yi (Yunanca Mikerinos) inşa ettirmiştir. Bu iki piramit de görkemli yapılardır ama hiçbir şekilde Büyük Piramat'in işçiliğine veya gizemine yaklaşmamaktadırlar.

Keops piramitinin harçları arasında bulunan odun ve kömür parçacıklarına radyokarbon testi yapılmış ve yaklaşık inşa tarihi M.Ö. 3029 olarak hesaplanmıştır. Bu da bizi 3029 + 2000 = 5029 yıl öncesine götürür ki, tarihçilerin 4600 yıl diye yaptıkları tahminden 400 yıl daha eski olduğu ortaya çıkar.

Daha sonra inşa edilen piramitler hem daha küçük hem de işçilik olarak çok kötüdürler.

Amaç:

Genel kanı firavunların kendilerine anıt-mezar olarak piramit inşa ettirdikleridir. Hatta piramitlerin ortasında yer alan ve "kral odası" tabir edilen odada bir de lahit mevcuttur. Halbuki bügüne dek açılan tüm piramit lahitleri boş çıkmıştır. O halde insan oğlu tarafından inşa edilmiş en büyük taş yapı olan piramitler ne amaçla yapılmıştır? Bunu kimse bilememektedir. Ancak coğrafya, geometri, astronomi ilimleri ile ilgili olan birçok husus Keops piramitinde bulunmaktadır. Esas işleyeceğimiz konu da budur.

Keops piramitinin inşası:

Sonraki araştırmalar Keops piramitinin yanında şimdi yok olmuş olan 3 küçük piramit daha olduğunu göstermektedir.

Bugüne kadar gelen her üç piramit de Kahire'nin 10 km güneyinde altı tamamen kayalık olan Giza platosuna kurulmuşlarıdır.

Yunan Tarihçi Herodot Keops piramitinin 100.000 köle çalıştırılarak 30 yılda inşa edildiğini yazar. 2 milyon 300 bin kaya bloklarının üst üste konmasıyla ortaya çıkmıştır. Blokların ortalama ağırlığı 2,5 tondur. Dolayısıyla ortaya 6 milyon tonluk bir ağırlıkla karşı karşıya olduğumuz gerçeği çıkmaktadır. Tam 203 kat üst üste kaya konmuştur. Yine tarihçiler 10 yıl hazırlık yapılıp 20 yılda bu 2.3 milyon kayanın üst üste konduğunu yazarlar.

Kölelerin günde 12 saat çalıştığını kabul edip kısaca bir hesap yaparsak;

20 yıl x 365 gün x 12 saat x 60 dakika : 2.300.000 = 2.28 kaya / dakika.

O zamanki teknoloji ile her 2 buçuk dakikada bir 2,5 tonluk bir kaya yerine konuyor. İnanması güç.

Kayaların Nil'in kaynağına yakın Aswan yakınlarından kesilip yelkenli teknelerle getirildikleri ve ağaç gövdeli vinçlerle kaldırılıp ağaç kütükler üzerinde itilerek taşındığı sanılıyor. Her kat çıktıkça bir üste yine yüzlerce ahşap vinç ve palanga sistemi ile taşların yerleştirildiği var sayılır. Tekerlekli vasıta kullanılmamıştır. Geçici rampalar inşa edilmiştir.

Bugün basamak basamak görülen yüzey orijinalinde parlatılmış yumuşak mermer (alabaster) kaplı idi. Bu mermer blokların birbirlerine yapışan kenarlarındaki tolerans 0.2 mm'dir. Bugün en hassas mermer tezgahlarında bile bu tolerans elde edilemez. O zaman demir ve çeliğin henüz bilinmediğini bakır ve bronz el aletleri kullanıldığını da hatırlatalım.

Napolyon'un ilim adamları Giza'daki 3 piramitin taşları eğer malzeme olarak kullanılabilse idi tüm Fransa'nın kara sınırları boyunca 30 cm genişliğinde ve 3.5 metre yüksekliğinde bir duvar inşa edilebileceğini hesaplamışlardır.

Keops'un boyutları:

Orijinal yüksekliği 146.65 olan piramitin tepesi depremler ve diğer doğal etkenler yüzünden aşındığı için bugün Keops 137,46 metre yüksekliktedir. Tabanda her bir kenarının uzunluğu 230.36 metre'dir. Dolayısıyla 53 bin metrekarelik bir alana inşa edilmiştir.

Hacim olarak New York'taki en büyük bina olan Empire State Building'den 30 kat daha büyüktür.

Dünya'da bilinen en eski yapıdır. Karşıdan bakıldığında Kefren Keops'tan daha yüksekmiş gibi görünür. İşin aslı Kefren'in biraz daha yüksek bir yere yapılmasıdır.

Keops'un çözülen esrarı: 

A.) DIŞTAN:

B.) İÇTEN:

Son bir kez Keops'u dıştan görelim.

Bu muazzam (6 milyon ton ağırlığındaki) taş yapının içinde 3 ana bölüm vardır.

Ayrıca toprağın içinde, daha doğrusu tabanı teşkil eden kaya dağının içinde mezar (grave) yer almaktadır. Piramitin içine resmin sol tarafında görülen bir kapıdan girilir. Firavun ve Kraliçe odalarında dışarı açılan hava kanalcıkları (vent) mevcuttur.

Piramitin içini bir de bilgisayar çizimi ile görelim.

Son olarak da piramitin kesitini görelim.

Şimdi
Ana giriş koridoru (4 no.) piramit düzlemi ile 30 derece açı yapmakta ve Ana girişin bulunduğu piramit yüzeyi tam kuzeye bakmaktadır.
Piramit tam tamına 30'ncu paralel dairesinde yer aldığından eğer 21 Mart veya 22 Eylül günleri (ekinoks) saat 24'te bu koridorun dip tarafına doğru girip göğe bakarsanız kutup yıldızını görürsünüz.

Kraliçe odasının iki hava kanalının (8 no.) her biri yer düzlemine göre 38 derece eğimlidir. Piramitin yan duvarları 52 derece eğimli olduğuna göre sanki tepesi kraliçe odası olan ters bir piramit şekli almışlardır.

Sonuç: 

Bugünün modern teknolojisi ile bile inşası mümkün olmayan bu yapının daha keşfedilmemiş pek çok ilim esrarını barındırdığı varsayılmakta ve her gün binlerce bilim adamı bu konuda çalışmaktadır.

5000 yıldan bugüne dek ayakta kalan yegane "Dünyanın yedi harikasından;

Biri hakkında daha pek çok buluş yapılacağı ve hızla gelişmekte olan medeniyetimize katkıda bulunulacağı bilinmelidir.

Erich von Daniken 1973'te yazdığı "Tanrıların Arabaları" isimli kitabında Keops piramitini başka gezegenlerden gelen yaratıkların yaptığını öne sürmektedir.

Hepimizin bildiği gibi dünya küresinin bir düzleme aktarılmış olan haritaları çeşitli projeksiyon metodları ile yapılır. Bilinen en eski haritalardan biri ise, ünlü Türk denizcisi Piri Reis'in haritasıdır. Piri Reis bunu ziyaret ettiği çeşitli limanlarda eski denizcilerden almış ve süslemiştir. Piri Reis'in haritası belli bir nokta etrafında yapılmış bir projeksiyonun eseridir. Uzaya fırlatılan uydular çeşitli noktalara uygun dünya haritası projeksiyonları yapmışlardır. Binlerce noktadan yapılan projeksiyonlardan bir tanesi Piri Reis'in haritası ile tam tamına örtüşmektedir. Bu nokta dünyaya yaklaşık 76 bin metreden bakıldığında ortaya çıkan haritanın merkezidir. Bu merkez Keops piramitinin tam tepesidir.

Son olarak da Piramitleri uzaydan bir görelim.

En altta: Keops, ortada Kefren en yukarıdaki küçük ise Mikerinos