ZevZek

Görüntülemekte olduğunuz bu web sitesi (bundan sonra kısaca "site" denilecektir) fISHOZON.com'un alt sitesi olup ticari amaç gütmeyen bir çeşit kamuya açık arşiv çalışmasıdır.

Sitenin ismi "çok bilmiş" anlamına gelen "ukala" kelimesinin argodaki karşılığı olan "zevzek" kelimesinden gelmektedir. Sitenin bu ismi almasının nedeni, birden fazla ve birbirinden alakasız çeşitli bilgi ve eserler içermesi ve geneli itibariyle gayri ciddi bir web sitesi olmasından kaynaklanmaktadır. Site her ne kadar "gayri ciddi" olarak nitelendirilmişse de doğru Türkçe kullanımına özellikle dikkat edilmiştir.

Sitede 1990'lı yıllardan itibaren günümüze kadar çeşitli yollarla (basılı yayın, e-posta, chat, vb.) dolaşıma sokulmuş ve doğruluğu sağlanmış bilgilerin yanında güncel bilgi ve belgeler ile genel kültür konularına yer verilmiştir. Sitedeki bilgilerin tamamının faydalı olduğu garanti edilmez. Her ne kadar siteye yeni konuların eklenme sıklığı düşük olsa da içerdiği bilgiler geçerliliğini korumaktadır. Geçerliliğini yitiren bilgilerin tespiti halinde siteye derhal müdehale edilerek söz konusu bilgi güncellenmekte ya da siteden kaldırılmaktadır.

Sitenin içeriğinde anonim ve sahipli eserlerden alıntılara yer verilmiştir. Sahipli eserlerde kaynak gösterilmesine özen gösterilmişse de istisnai olarak kaynağının tespit edilemediği eserler de bulunmaktadır. Alıntı yapmak, kaynak göstermek ve ticari amaçla kullanmamak şartlarıyla serbesttir. Sahipli eserlerden yapılacak alıntılarda eser sahibinin tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgi ve eserlerden yararlananlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.